Jak uruchomić tryb awaryjny w Windows 7?

W pewnych przypadkach możesz potrzebować uruchomić komputer w trybie awaryjnym. Jak to zrobić w Windows 7? W artykule przedstawiamy kilka możliwości uruchomienia trybu awaryjnego.

Tryb awaryjny jest pomocny, jeśli mamy problemy z komputerem. Może się zdarzyć, że komputer nie działa prawidłowo. Szukając przyczyny naszych problemów, możemy zechcieć uruchomić komputer w stanie podstawowym, z użyciem tylko ograniczonej liczby plików i sterowników. W artykule skupiamy się na tym jak uruchomić tryb awaryjny Windows 7.Jeśli problemy z komputerem nie występują w trybie awaryjnym, oznacza to, że przyczyna nie leży w ustawieniach domyślnych ani w zainstalowanych sterownikach urządzeń. Problemów należy więc szukać w innym obszarze.

W systemach Windows mamy dwie wersje trybu awaryjnego: Tryb awaryjny i Tryb awaryjny z obsługą sieci. W tym drugim przypadku komputer jest uruchamiany ze sterownikami sieci i usługami, które umożliwiają dostęp do internetu i innych komputerów w sieci. Dostęp do internetu może nam pomóc, jeśli zamierzamy szukać rozwiązania naszych problemów w sieci.

Przejdźmy teraz do konkretów. Jak uruchomić na komputerze tryb awaryjny? Istnieje kilka sposobów. Na klawiaturze naciśnij jednocześnie klawisz z logo Windows i literę I, otworzy ci się obszar Ustawienia. Możesz też wejść w Start i w lewym dolnym rogu kliknąć koło zębate. Powinieneś zostać przeniesiony do Ustawień. W kolejnym kroku wybierz pozycję Aktualizacje i zabezpieczenia, a następnie Odzyskiwanie. W obszarze Uruchamianie zaawansowane należy kliknąć opcję Uruchom ponownie teraz. Komputer powinien zostać ponownie uruchomiony, z dostępnych na ekranie opcji wybierz Rozwiąż problemy > Opcje zaawansowane > Ustawienia uruchamiania > Uruchom ponownie. Komputer powinien uruchomić się ponownie. Aby uruchomić komputer w trybie awaryjnym, będziesz musiał wybrać 4 lub F4. Tryb awaryjny z dostępem do sieci uruchamiają klawisze 5 i F5.

Drugi sposób na przejście do trybu awaryjnego polega na przytrzymaniu klawisza Shift na ekranie logowania i wybraniu pozycji Zasilanie > Uruchom ponownie. Komputer zostanie ponownie uruchomiony. Musisz teraz wybrać pozycję Rozwiąż problemy > Opcje zaawansowane > Ustawienia uruchamiania > Uruchom ponownie. Następnie postępujesz jak powyżej. Zwykły tryb awaryjny uruchamiasz klawiszami 4 lub F4, a tryb z dostępem do sieci uruchamiasz klawiszami 5 i F5.

Inaczej postępujemy, jeśli na twoim komputerze wystąpił błąd czarnego lub pustego ekranu. Nie możesz wtedy dotrzeć do ekranu logowania, więc poprzednie sposoby nie zadziałają. Do wybudzenia ekranu służy następująca kombinacja klawiszy logo Windows + Ctrl + Shift + B. W trybie tabletu należy przycisnąć jednocześnie przyciski zwiększania i zmniejszania głośności trzykrotnie w ciągu 2 sekund. Powinieneś usłyszeć krótki dźwięk, sygnał, że Windows odpowiada. Sam ekran zamiga lub wygasi się. System powinien teraz podjąć próbę odświeżenia.

Tryb awaryjny jest pożytecznym trybem i pomaga użytkownikom rozwiązywać problemy z komputerem. Dzięki artykułowi jego uruchomienie nie powinno ci sprawić problemów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here