Wyrejestrowanie samochodu w skrócie.

Z obowiązkiem wyrejestrowania pojazdu spotykamy się w ściśle określonych przypadkach. Najczęściej jednak stare auto zostało sprzedane lub przekazane do stacji demontażu na tzw. złomowanie. Oczywiście są również przypadki wyrejestrowania pojazdu ze względu na kradzież, szkodę całkowitą czy wywóz za granicę. Jak wyrejestrować samochód?

Wyrejestrowanie samochodu, tak jak i jego rejestracja, bywa uciążliwa pod względem czasu, jaki trzeba spędzić w kolejce w urzędzie. Jeśli istnieje możliwość rezerwacji terminu wizyty w urzędzie, polecam z tego skorzystać. Zwykle wydziały komunikacji pękają w szwach i czasem jeden dzień to za mało, by dopełnić wszystkich formalności. Urzędem właściwym do wyrejestrowania samochodu, jest ten sam urząd, który rejestracji dokonywał tj. urząd miasta lub starostwo powiatowe. Na zgłoszenie zbycia samochodu masz 30 dni. Oznacza to, że w ciągu 30 dni od sprzedaży lub zezłomowania, masz obowiązek udać się do właściwego wydziału komunikacji i zgłosić zbycie pojazdu. Zgłoszenie zbycia pojazdu jest ważne ze względu również na to, że dopóki nie wyrejestrujemy pojazdu, wciąż będziemy figurować jako jego właściciele i będzie ciążyć na nas obowiązek dokonywania m.in. opłaty za ubezpieczenie OC. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może nałożyć karę za brak ubezpieczenia OC i okoliczność, że nie zgłosiliśmy zbycia pojazdu w określonym terminie, a pojazdu fizycznie już nie posiadamy, zwykle nie jest okolicznością łagodzącą i karę musimy uiścić.
Do wydziału komunikacji, poza dużą ilością cierpliwości, należy zabrać ze sobą stosowne dokumenty. Przede wszystkim będzie to dowód rejestracyjny, karta pojazdu i tablice rejestracyjne. Pozostałe dokumenty zależą od tego, w jaki sposób zbyliśmy auto, i są to:
– w drodze sprzedaży — dokument potwierdzający zbycie pojazdu np. umowa kupna-sprzedaży, darowizny,
– wycofanie z obiegu — dokument potwierdzający wycofanie pojazdu z obiegu, dokument potwierdzający wykupienie wycofanego pojazdu, kopia decyzji administracyjnej o wycofaniu pojazdy;
– zezłomowanie (przekazanie do stacji demontażu) – zaświadczenie o przyjęciu pojazdu do demontażu,
– kradzież pojazdu — zaświadczenie wydane przez policję potwierdzające kradzież, oświadczenie o kradzieży (tu oczywiście nie ma obowiązku dołączenia tablic rejestracyjnych, zostały skradzione razem z autem),
– wywóz pojazdu za granicę — dokument potwierdzający zbycie pojazdu oraz kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą.
Decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu zwykle następuje tego samego dnia, co złożenie wniosku. Jednak nie powinno nastąpić to w terminie dłuższym niż miesiąc, a w przypadkach spraw szczególnie skomplikowanych urząd ma możliwość wydłużenia tego terminu do dwóch miesięcy. Wyrejestrowanie pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Jeśli decyzja będzie odmowna, to przysługuje nam prawo do złożenia odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania takiej decyzji. Opłaty związane z wyrejestrowaniem pojazdu wynoszą 10 zł. Warto nie odkładać wyrejestrowania pojazdu na ostatnią chwilę i jeśli jest to tylko możliwe, połączyć np. z zarejestrowaniem nowego samochodu, tak by nie marnować zbyt wiele czasu w urzędach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here